Mobil : 0905 361257, Fax : 045 5361383, Mail : drevo-stavby@drevo-stavby.sk
     Projekčná kancelária                                            Drevostavby od “A” do “Z”
Technológia a popis konštrukcie
Základný nosný prvok drevostavieb je drevený rám zo smrekového, alebo jedľového reziva. Tento rám tvorí základ pre obvodové aj priečkové panely /steny/. Hrúbka rámu je v našich bežne používaných konštrukciách 12-14 cm. Priestory medzi nosnými prvkami sú vyplnené tepelnou izoláciou s rovnakou hrúbkou ako rám. Obojstranné opláštenie rámu pomocou veľkoplošných OSB dosiek zabezpečuje priestorovú tuhosť a stabilitu objektu. Z exteriéru sa na panel aplikuje kontaktný zatepľovací systém s exteriérovou omietkou. Interiér je ukončený  sadrokartónovými doskami s konečnou povrchovou úpravou farbou, omietkou alebo tapetou.
Stropná konštrukcia je tiež tvorená základnými drevenými nosnými prvkami. Výplň tepelnou izoláciou je závislá od toho či sa jedná o poschodový dom alebo prízemný. Stropný panel je zo spodnej strany uzatvorený dreveným, alebo hliníkovým roštom a sadrokartónovou doskou s konečnou povrchovou úpravou. Horná strana je uzatvorená OSB doskami, na ktoré je aplikovaná konštrukcia podlahy.
Krov má skladbu konštrukcie tiež závislú od typu domu. Nosné drevené prvky /krokvy/ sú z exteriéru zakryté paropriepustnou fóliou, kontralatami a latami, na ktoré ju upevnená hlavná strešná krytina. Interiérová strana je opatrená parotesnou fóliou, roštom a sadrokartónom s konečnou povrchovou úpravou.
Toto je samozrejme veľmi stručný opis konštrukcie a len jedna z mnohých používaných variant. Pre každý element platí veľa zásad, prespisov s ohľadom na statické,  teplotechnické vlastnosti, difúziu vodných pár, neprievzdušnosť. Návrh týchto konštrukcií patrí k projektovaniu samotnej drevostavby a ovplyvňujú ho aj finančné možnosti investora. Preto je potrebný individuálny prístup ku každému rodinnému domu.
Mobil : 0905 361257, Fax : 045 5361383, Mail : drevo-stavby@drevo-stavby.sk