Mobil : 0905 361257, Fax : 045 5361383, Mail : drevo-stavby@drevo-stavby.sk
     Projekčná kancelária                                            Drevostavby od “A” do “Z”
Potrebné projekty
Projekčná činnosť v rámci výstavby rodinného domu sa dá rozdeliť na niekoľko základných častí :
Architektonický návrh
Projekt pre stavebné povolenie
Na základe  požiadaviek investora je potrebné pripraviť prvotný návrh pôdorysov, pohľadov a rezov. Táto časť je veľmi dôležitá, pretože od tohto návrhu sa odvíjajú všetky ďaľšie projekty.
V tejto fáze projektovania sa pripravia všetky potrebné projekty pre stavebné povolenie. Patrí sem napríklad: architektúra, statický posudok, zdravotechnická inštalácia, elektroinštalácia, požiarna správa, kanalizácia, technická správa, energetický certifikát a iné, podľa potreby a požiadaviek príslušného stavebného úradu. 
Výrobno-montážna dokumentácia
Táto dokumentácia obsahuje presné výkresy a nápočty materiálov, ktoré sú potrebné pre zrealizovanie celej stavby. Nachádza sa tu rozpis dreva, plášťovacích materiálov, spojovací materiál, strešná krytina ... Dokumentácia vždy nadväzuje na predchádzajúce projekty, pričom v tejto fáze je ešte stále možné vykonať dodatočné úpravy a zmeny.  Pred zahájením tvorby dokumentácie už musí byť jasný konštrukčný systém a skladba jednotlivých elementov objektu.
Mobil : 0905 361257, Fax : 045 5361383, Mail : drevo-stavby@drevo-stavby.sk