Mobil : 0905 361257, Fax : 045 5361383, Mail : drevo-stavby@drevo-stavby.sk
     Projekčná kancelária                                            Drevostavby od “A” do “Z”
Aký rodinný dom ?
Túto otázku je potrebné si položiť ako prvú. Je to samozrejme závislé od mnohých faktorov, ako je veľkosť pozemku, poloha objektu na pozemku, počet osôb, ktoré budú rodinný dom obývať, finančné predpoklady ....
Pre základné cenové hľadisko platí orientačná zásada : čím viac metrov štvorcových obytnej plochy, tým väčšia celková investícia do rodinného domu. Preto je potrebné si na začiatku povedať, aký veľký dom chcem a podľa toho stanoviť ďalšie kritériá. Z hľadiska ceny sú najlacnejšie malé ekonomické bungalovy, ktoré nemajú podstrešný priestor využiteľný ani ako odkladací priestor. Avšak aj domy s obytným podkrovím je možné navrhnúť v ekonomickom prevedení. Konečná cena je samozrejme vo väčšej miera ovplyvnená výbavou domu a použitím moderných technológií.
Tvar domu hrá veľmi významnú úlohu pri teplotechnických vlastnostiach objektu. Každý, kto sa rozhodne pre drevostavbu očakáva čo najmenšie investície do energií  na vykurovanie, prípravu teplej vody, ... a preto je to faktor, ktorý je potrebné zohľadniť už pri návrhu a projektovaní domu. Rôzne arkiere, výčnelky, tvarová zložitosť, zvyšujú celkovú energetickú náročnosť domu.
Aj samotné usporiadanie miestností, poloha a veľkosť okien, orientácia domu voči svetovým stranám a mnoho ďalších aspektov je potrebné zohľadniť pri návrhu domu, aby Váš nový dom splnil všetky Vaše očakávania a priniesol radosť a príjemný pocit z bývania v DREVOSTAVBE. 
Mobil : 0905 361257, Fax : 045 5361383, Mail : drevo-stavby@drevo-stavby.sk