Mobil : 0905 361257, Fax : 045 5361383, Mail : drevo-stavby@drevo-stavby.sk
     Projekčná kancelária                                            Drevostavby od “A” do “Z”
Prečo drevostavba ?
Tu uvádzam niekoľko výhod drevostavieb oproti tradičným stavebným technológiám :
Príklad, ktorý rýchlosť výstavby jasne vystihuje :
Prízemný rodinný dom : Hrubá stavba z panelov vyrobených vo výrobnom závode, cca 2-3 dni, stavba na kľúč 6 týždňov.
/jedná sa o termíny pri stavbe na
hotovú základovú platňu/
Rýchlosť výstavby
Teplotechnické vlastnosti
Teplotechnické vlastnosti sendvičových konštrukcií na báze dreva sú veľmi dobré a preto je možné  pri použití správnej konštrukcie postaviť nízkoenergetický dom, prípadne pri použití doplnkových technológií aj pasívny /nulový / dom.
Presnosť
Pomocou výstavby panelovým systémom, alebo pri stavaní priamo na stavbe je možné dosiahnuť vysokú presnosť stavby a zaručiť dodržanie všetkých deklarovaných parametrov.
/rozmery, technické vlastnosti, termíny/
Tepelná pohoda, pobytová klíma
Drevostavby sa vyznačujú veľmi príjemnou pobytovou klímou, ktorá je zabezpečená použitím materiálov spĺňajúcich požiadavky na tepelnú pohodu v interiéri objektu a ostatné vlastnosti, ktoré nám spríjemňujú pobyt v takomto dome.
Mobil : 0905 361257, Fax : 045 5361383, Mail : drevo-stavby@drevo-stavby.sk