Mobil : 0905 361257, Fax : 045 5361383, Mail : drevo-stavby@drevo-stavby.sk
     Projekčná kancelária                                            Drevostavby od “A” do “Z”
O nás
Naša spoločnosť sa venuje projektovej činnosti v oblasti drevostavieb
už takmer 20 rokov. Spracovávame projekty všetkých stupňov. To znamená 
prvotné architektonické návrhy s vizualizáciami, projekty pre stavebné
povolenie, výrobné dokumentácie, montážne výkresy a postupy,
energetické certifikáty.
Vždy sa snažíme projekt spracovávať vyvážene s ohľadom na želania
investora, zásady navrhovania rodinných domov, energeticky úsporné
rešenia a všetky ostatné zásady, ktoré sú potrebné pre kvalitné a komplexné
riešenie návrhu rodinného domu.  
Mobil : 0905 361257, Fax : 045 5361383, Mail : drevo-stavby@drevo-stavby.sk