Mobil : 0905 361257, Fax : 045 5361383, Mail : drevo-stavby@drevo-stavby.sk
     Projekčná kancelária                                            Drevostavby od “A” do “Z”
Čo je to drevostavba ?  Aký veľký rodinný dom ? Aký tvar ? Kde
vypracovať projekty ?...
Toto sú všetko otázky, ktoré si musí položiť každý, kto je rozhodnutý
investovať svoje finančné prostiedky do novostavby rodinného domu.
Zámerne hovorím o investícii, pretože zvýšiť kvalitu svojho života tým, že
si môžete vytvoriť nové bývanie podľa svojich predstáv, je určite
investíciou, ktorá Vám bude slúžiť celý život.
Táto stránka je určená pre ľudí, ktorých zaujímajú
drevostavby. Podáva základné informácie a nesnaží sa
Vás zahltiť kopou odborných termínov, číselných
hodnôt a predpisov noriem.